Posted by admin

Dlaczego w projektach badawczych jest potrzebny zewnętrzny audyt
Sporo firm w pewnym momencie swojego rozwoju decyduje się na jakieś projekty badawczo-rozwojowe. Niejednokrotnie finansowane są one z publicznych środków, dając tym samym znacznie większe możliwości w zakresie realizowanego zakresu badań czy czasu na ich wykonanie. Lecz finansowanie w takiej formie, poza oczywistymi korzyściami, będzie ze sobą też niosło szereg obowiązków. Przede wszystkim cały projekt musi być bardzo dokładnie opisany, a jego późniejsze realizowanie przebiegać musi zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Poza tym niezbędne jest prowadzenie dokładnej dokumentacji, przede wszystkim związanej z finansowymi rozliczeniami. Te zaś są mocno pilnowane przez instytucje przyznające środki, żeby wyeliminować sytuacje, kiedy pieniądze są marnowane lub wręcz w jakiś sposób wyłudzane. Z tego też powodu w przypadku większych projektów badawczych jednym z istotniejszych wymogów dostania finansowania będzie audyt zewnętrzny, zrealizowany przez niezależną firmę. Taki audyt wykonany być powinien przed wysłaniem wniosku o końcową płatność, a jego główną rolą będzie sprawdzenie dotychczas poniesionych wydatków. Podczas takiego badania audytor zewnętrzny przede wszystkim sprawdzi zgodność danego projektu z umową i harmonogramem, skorzystać w tym celu może z dostarczonych dokumentów albo dokonać oględzin. Zweryfikuje też wszystkie przedstawione dokumenty oraz oceni celowość i prawidłowość ponoszonych wydatków. Po przeprowadzeniu audytu zostanie raport, w którym zostaną podsumowane wszystkie sprawdzane obszary.

+Reklama+

Comments are closed.